Identyfikacja wizualna jaką tworzymy dla naszych klientów zbudowana jest z usystematyzowanych elementów, pozwalających na rozpoznanie firmy. Dotyczy w szczególności wszelkich środków wizualnych i graficznych. Identyfikacja wizualna, to obszar, który klient widzi następnie kojarząc z tymi elementami tworzy świadomość tożsamość wizualnej marki.

Wizualna identyfikacja obejmuje elementy, jak logo, kolorystyka, typografia, style, kształty, formy i elementy wizualne przekazujące emocje i osobowość marki. Skojarzenia związane z firmą, towarem lub usługą tworzące spójny i przemyślany system strategii rozwoju marki nazywamy brand design.

Dlatego budując wizerunek marki dążymy do uzyskania jego wiarygodności. Składając obietnice konsumentom należy zbudować strategię dotrzymania tych obietnic. Obietnica marki jest pierwszym komunikatem dla odbiorców, buduje DNA wizerunku firmy. Markę budują wszystkie działania firmy i środki dobrane do komunikacji z otoczeniem.