Identyfikacja wizualna portfolio

System identyfikacji. Fundacja Łatka

System identyfikacji wizualnej w opracowaniu graficznym i realizacji

Identyfikacja wizualna portfolio

Motyw przewodni. Fundacja Łatka

Wspierając organizację charytatywną opracowaliśmy całościowy system identyfikacji wizualnej. Dla pozytywnego postrzegania wizerunku Fundacji bardzo istotne jest spójne i konsekwentne wykorzystanie elementów systemu rozwiązań graficznych.

Fundacja Łatka angażuje się w działania dla stworzenia lepszych warunków życia dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zabiega o zapewnienie opieki dzieciom chorym i niepełnosprawnym oraz edukację i rozwój intelektualny dzieci oraz młodzieży.

Firma Pate Media twórcze myślenie realizuje w działaniach artystycznych na rzecz Fundacji Łatka. Nasze doświadczenie wykorzystaliśmy do pozycjonowania przedsięwzięcia charytatywnego opracowując atrakcyjną wizualnie strategię dla grupy docelowej.

Znak graficzny

Zaprojektowaliśmy podstawowy element identyfikacji wizualnej złożony z nazwy organizacji i symbolu graficznego wywołującego pozytywne skojarzenia.

Motyw graficzny

Umieściliśmy w brandbook’u wizualny klucz rozwiązań zastosowania motywu graficznego w kolejnych projektach.

Księga identyfikacji wizualnej

Tworząc system tożsamości dostosowaliśmy go do charakterystyki akcji nadając wizualnemu przekazowi unikalny i zauważalny wyraz graficzny.

Akcydensy informacyjne

Przygotowaliśmy wzorce jednoarkuszowych druków informacyjnych i akcydensów identyfikujących fundację.

Projekt strony internetowej

Projekt strony internetowej opracowaliśmy dbając o zauważalny i indywidualny charakter graficzny – fundacja-latka.pl

Wizualizacje

Logotyp Fundacji Łatka

System Identyfikacji Wizualnej

Projekt na samochód Fundacji Łatka

Promocja

Miś – maskotka Fundacji Łatka
Ilustracje bajek

Realizacje

Akcydensy informacyjne

Akcydensy informacyjne
Projekt teczki
Projektowanie graficzne
Projekt na bloczki notesowe

Witryna internetowa

Projekt strony internetowej Fundacji Łatka