Księga Identyfikacji wizualnej

Identyfikacja
wizualna marki

Baza materiałów

brand / key visual

Kreacja księgi KV

księga identyfikacji wizualnej

Korzyści

własny i pożądany wizerunek

Księga Identyfikacji wizualnej

Identyfikacja
wizualna marki

Baza materiałów

brand / key visual

Kreacja księgi KV

księga identyfikacji wizualnej

Korzyści

własny i pożądany wizerunek

Oferujemy identyfikację wizualną.

Poznając strategię, zachowania i symbole firmy tworzymy spójną identyfikację wyróżniającą markę na rynku. System wizualny składa się z logo/logotypu, kolorystyki, typografii. Dodatkowo powstaje koncepcja kluczowej warstwy wizualnej.Dokumentacja dotycząca identyfikacji wizualnej przekazana zostaje w formie księgi podstawowej i poszerzonej o wzorce prezentacji oraz zasady komunikacji firmy.

Identyfikacja wizualna portfolio

Kreacja identyfikacji wizualnej

Baza materiałów

Opracowanie identyfikacji wizualnej dla marki wymaga zebrania zaprojektowanych dla klienta lub już stosowanych przez klienta elementów budujących i wspierających brand. Logo wsparte graficznym key visual, prezentacją materiałów reklamowych, promocyjnych, marketingowych pozwoli zbudować księgę identyfikacji wizualnej.

Kreacja księgi

Zebrane materiały zapisujemy w postaci podstawowej księgi znaku, dodatkowo proponujemy poszerzenie księgi o wizualizację wzorów stosowania i prezentacji dla elementów systemu zbudowanej identyfikacji brandingu. Tworzymy projekty, które wspierać będą realizację materiałów marketingowych i reklamowych. Dobrze przygotowana baza stanowi wyznacznik sukcesu i skutecznej realizacji budowy tożsamości marki czy produktu. Dotyczy to w szczególności zakresu stosowania logotypu, liternictwa, kolorystyki, zasad komponowania reklamy prasowej i materiałów drukowanych, reklam wielkoformatowych, grafiki internetowej itp.

Klient otrzymuje pakiet materiałów od symboli graficznych, znaków, logo poprzez kolorystykę, typografię, oznakowania ikonograficznego, projekt piktogramów, wzorce druków firmowych, materiałów reklamowych, marketingowych, różne formy identyfikacji firmy. Przekazana identyfikacja wizualna pozwala na realizację jednorodnej w przekazie komunikacji z grupą odbiorców na wielu polach jak media poligraficzne, multimedia, sieć internetowa, targi, eventy.

Otrzymasz naszą ofertę.

    Przetwarzamy dostarczone przez Ciebie dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności.