Tożsamość marki portfolio

Znak graficzny. Aktywne Strefy

Projektowanie graficzne Aktywne Strefy

Tożsamość marki portfolio

Znak graficzny. Aktywne Strefy

Stworzyliśmy znak graficzny dla projektu 4 Lokalnych Grup Działania. Projektowanie graficzne dotyczyło procesu utworzenia przemyślanych kompozycji, złożonych z typografii oraz ilustracji i rozwiązań graficznych przeznaczonych do codziennego użytku.

Aktywne Strefy jest projektem partnerskim obejmującym współpracą 4 Lokalne Grupy Działania: LGD „Dolina Soły”, LGD Ziemia Bielska, LGD Ziemia Pszczyńska oraz LGD Morawskie Wrota. Głównym celem projektu było wykreowanie wizerunku obszarów partnerskich LGD jako miejsc o nowoczesnej, atrakcyjnej i zróżnicowanej ofercie sportowo-rekreacyjnej promującej sport, rekreację i aktywny tryb życia.

Design obejmował przygotowywanie wszelkich materiałów dedykowanych programowi Aktywne Strefy. W księdze wizerunku zawarliśmy wszystkie kluczowe wytyczne, wpływające na sposób komunikowania się klucza wizualnego z otoczeniem.

Identyfikacja wizualna

Przewodnik zawiera zbiór wytycznych do stosowania logotypu, liternictwa, kolorystyki, zasad komponowania materiałów drukowanych i internetowych oraz oznakowania.

Druki zewnętrzne

Zastosowaliśmy identyfikację stosując zasady kompozycyjne, typograficzne i kolorystyczne pomocne przy projektowaniu layoutów informacyjnych oraz wszelkiego rodzaju projektów codziennego użytku.

Strona www

Stworzony w Pate Media projekt strony internetowej został wdrożony przez naszego web developera w technologii WordPress.

Wizualizacje

Logo Aktywne Strefy

Identyfikacja wizualna

Druki zewnętrzne

Projektowanie graficzne – mapa składana Aktywne Strefy

Projekt strony www

Realizacje

Ulotka