REKLAMA DISPLAY portfolio

Szczyrk
Mountain
Resort

Szczyrk Mountain Resort

REKLAMA DISPLAY portfolio

Szczyrk Mountain Resort

Kampania reklamowa w sieci internetowej dla ośrodka narciarskiego Szczyrk Mountain Resort.

Szczyrk Mountain Resort jest jednym z największych ośrodków narciarskich w Polsce. Ośrodek posiada przeszło 22 km zróżnicowanych tras zjazdowych. Od sezonu 2017 ośrodek wystartował z nowym wizerunkiem.
Firma Pate Media uczestniczyła na wielu płaszczyznach reklamowych w budowie i wdrażaniu nowego wizerunku marki.

Kampania reklamowa w sieci internetowej

Opracowaliśmy grafiki display: lightbox, portale/serwisy zakupowe, mailing, reklama kontekstowa.

Google GDN

Stworzyliśmy pakiet grafik display Google GDN (Google ADS).

Facebook ADS

Klient otrzymał grafiki reklamowe Facebook karuzela, Facebook display.

Reklama typu display

Kreacja grafik Spotify display.

Wizualizacje

Display

Szczyrk Mountain Resort Display
Szczyrk Mountain Resort Display

Realizacje

Google GDN

Szczyrk Mountain Resort Kampania Google GDN
Szczyrk Mountain Resort Kampania Google GDN

Facebook ADS

Szczyrkowski Kampania Facebook ADS karuzela
Szczyrkowski Kampania Facebook ADS karuzela

Display Spotify

Szczyrk Mountain Resort Spotify display

Kampania mailingowa

Szczyrk Mountain Resort Mailing