About Pate Media

Agencja reklamowa specjalizująca się w budowaniu świadomości marki. Advertising agency specialised in building consciousness of a brand.