Kampania reklamowa portfolio

Reklama zewnętrzna Lady Pank MTV Unplugged

Reklama zewnętrzna Lady Pank MTV Unplugged

Kampania reklamowa portfolio

Reklama zewnętrzna Lady Pank MTV Unplugged

Reklama zewnętrzna, to reklama, która dociera do konsumentów, gdy znajdują się oni poza domem. Typowe rodzaje reklam Out-of-home (OOH) obejmują szyldy zewnętrzne, reklamy na billboardach, plakaty na wiatach przystankowych, miejsca podróży, takie jak dworce kolejowe lub lotniska, oraz reklamy medialne, które można zobaczyć w kinach lub na stadionach. Reklama zewnętrzna ma na celu zwiększenie świadomości marki i przyciągnięcie odbiorców, gdy są poza domem.

Studio Pate Media jako @ScenaKultury tworzy kampanie reklamowe dla wydarzeń kulturalnych organizowanych w ramach naszego drugiego zakresu działań na scenach w Bielsku-Białej, Cieszynie, Wiśle i Żywcu. Organizacja koncertów, spektakli kabaretowych jest dla nas wyzwaniem, oznacza staranną inwestycję czasu, pieniędzy i wysiłku, aby odnieść sukces. Na potrzeby reklamy tworzymy projekty takie jak ulotki, plakaty, banery, billboardy, a także przygotowujemy materiały reklamowe w Internecie.

Badania wykazały, że przeciętnie konsument musi zobaczyć reklamę co najmniej dziesięć razy, zanim wykaże zainteresowanie lub wykona działanie. Ponieważ reklama zewnętrzna przybiera formę reklam w często uczęszczanych miejscach, jak obszary o dużym natężeniu ruchu, kompleksy handlowe, centra miejskie i inne, istnieje większy potencjał wielokrotnego dotarcia do konsumentów z przekazem marketingowym.

Billboard

Organizując serię koncertów Lady Pank MTV Unplugged zaprojektowaliśmy billboardy kierując określony komunikat na moment, w którym będzie on najbardziej trafny.

Plakat

Projekty plakatów komunikujących serię koncertów Lady Pank MTV Unplugged na Citylight i słupy ogłoszeniowe.

Wizualizacje

Reklama zewnętrzna – tablica reklamowa Lady Pank MTV Unplugged
Reklama zewnętrzna – CityLight Lady Pank MTV Unplugged
Reklama zewnętrzna – Słup Ogłoszeniowy Lady Pank MTV Unplugged
Reklama zewnętrzna – Plakat Lady Pank MTV Unplugged
Reklama zewnętrzna – Billboard Lady Pank MTV Unplugged
Ulotka DL – Lady Pank MTV Unplugged