Strona internetowa portfolio

Projektowanie strony internetowej
Riders Lodge

Projektowanie strony internetowej – Riders Lodge

Strona internetowa portfolio

Projektowanie strony internetowej
Riders Lodge

Projektowanie strony internetowej jest kluczowym elementem procesu tworzenia stron internetowych.

Projektowanie stron internetowych opiera się na stworzeniu języka wizualnego, który można znaleźć wszędzie. Klucz wizualny stworzony w drugim kroku działań kreatywnych zespołu Pate Media pozwala na zachowanie spójności nawigacji, schematów kolorów, krojów pisma co pozytywnie wpływa na użyteczność i UX.

Strona internetowa to coś więcej niż tylko tekst, schemat kolorów, treść, typografia, układ i obrazy. Ktoś, kto wędruje przez stworzoną cyfrową przestrzeń, powinien mieć wskazaną ścieżkę działań wolną od przeszkód.
UX skupia się na zrozumieniu odbiorców. Czego szukają – i jak projekt ułatwi znalezienie tego? W projektowaniu staramy się dotrzeć do głów odbiorców i zobaczyć projekt ich oczami.

Projekt strony dla widoku ekranów desktop

Zaprojektowanie widoku dla strony głównej oraz podstron – Apartamenty, Koncept, Lokalizacje, Galeria, Oferta, Kontakt.

Narzędzia

Oprogramowanie Adobe XD.

Wdrożenie

Strona Riders Lodge została wdrożona przez Profitroom.

Wizualizacje

Riders Lodge – projekt strony internetowej widok desktop
projekt Riders Lodge – strona główna i podstrony
XD – projekt strony Riders Lodge
projektowanie strony internetowej Riders Lodge

Realizacje